Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица.

Номер на процедурата:
29
Дата на публикуване: 28.04.2021 г.
Последна промяна: 29.04.2021 г.
Вид
[field_procedure_type] | Номер в АОП: 133442
Краен срок за подаване на документи:
петък, 14.05.2021 г., 17:30 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
четвъртък, 13.05.2021 г., 17:30 ч.
Номер на процедурата:
28
Дата на публикуване: 14.12.2020 г.
Последна промяна: 15.01.2021 г.
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 30.12.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 29.12.2020 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
27
Дата на публикуване: 17.03.2020 г.
Последна промяна: 02.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 17.03.2020 г., 15:20 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 27.03.2020 г., 17:30 ч.
Номер на процедурата:
26
Дата на публикуване: 25.06.2019 г.
Последна промяна: 12.08.2019 г.
Краен срок за подаване на документи:
петък, 05.07.2019 г., 17:30 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 02.07.2019 г., 17:30 ч.
Номер на процедурата:
23
Дата на публикуване: 27.02.2019 г.
Последна промяна: 02.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 11.03.2019 г., 17:30 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 08.03.2019 г., 17:30 ч.
Номер на процедурата:
22
Дата на публикуване: 14.02.2019 г.
Последна промяна: 25.03.2019 г.
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 25.02.2019 г., 17:30 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 22.02.2019 г., 17:30 ч.
Номер на процедурата:
20
Дата на публикуване: 08.03.2018 г.
Последна промяна: 02.04.2018 г.
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 19.03.2018 г., 17:30 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 16.03.2018 г., 17:30 ч.
Номер на процедурата:
20
Дата на публикуване: 15.02.2018 г.
Последна промяна: 06.03.2018 г.
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 26.02.2018 г., 17:30 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 23.02.2018 г., 17:30 ч.
Номер на процедурата:
20
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.
Последна промяна: 19.02.2018 г.
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 12.02.2018 г., 17:30 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 06.02.2018 г., 17:30 ч.
Номер на процедурата:
16
Дата на публикуване: 22.02.2017 г.
Последна промяна: 28.03.2017 г.
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 06.03.2017 г., 16:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
неделя, 26.02.2017 г., 17:00 ч.

Страници