Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица.

Номер на процедурата:
20
Дата на публикуване: 08.03.2018 г.
Последна промяна: 02.04.2018 г.
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 19.03.2018 г., 17:30 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 16.03.2018 г., 17:30 ч.
Номер на процедурата:
20
Дата на публикуване: 15.02.2018 г.
Последна промяна: 06.03.2018 г.
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 26.02.2018 г., 17:30 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 23.02.2018 г., 17:30 ч.
Номер на процедурата:
20
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.
Последна промяна: 19.02.2018 г.
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 12.02.2018 г., 17:30 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 06.02.2018 г., 17:30 ч.
Номер на процедурата:
16
Дата на публикуване: 22.02.2017 г.
Последна промяна: 28.03.2017 г.
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 06.03.2017 г., 16:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
неделя, 26.02.2017 г., 17:00 ч.