Събиране на оферти с обява

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ „Обслужване на общежития на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи“

Номер на процедурата: 
29
Обект на процедурата: 
Услуги
Статус: 
Отворена
Краен срок за задаване на въпроси: 
четвъртък, 13.05.2021 г., 17:30 ч.
Краен срок за подаване на документи: 
петък, 14.05.2021 г., 17:30 ч.
Last modified: 
четвъртък, 29.04.2021 г., 13:01 ч.

„Доставка на горива за зареждане на МПС на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи посредством 24-часово зареждане на бензиностанции, собственост на изпълнителя, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане“

Номер на процедурата: 
28
Обект на процедурата: 
Доставки
Статус: 
Отворена
Краен срок за задаване на въпроси: 
вторник, 29.12.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 30.12.2020 г., 17:00 ч.
Last modified: 
петък, 15.01.2021 г., 13:03 ч.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ „Обслужване на общежития на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи“

Номер на процедурата: 
27
Обект на процедурата: 
Услуги
Статус: 
Възложена
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 27.03.2020 г., 17:30 ч.
Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 17.03.2020 г., 15:20 ч.
Last modified: 
вторник, 02.06.2020 г., 14:08 ч.

Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки за "Наемане на моторни превозни средства с водач за превоз на участници в мероприятия, организирани от Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи"

Номер на процедурата: 
26
Обект на процедурата: 
Услуги
Статус: 
Възложена
Краен срок за задаване на въпроси: 
вторник, 02.07.2019 г., 17:30 ч.
Краен срок за подаване на документи: 
петък, 05.07.2019 г., 17:30 ч.
Last modified: 
понеделник, 12.08.2019 г., 12:44 ч.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ „Обслужване на общежития на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи“

Номер на процедурата: 
23
Обект на процедурата: 
Услуги
Статус: 
Възложена
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 08.03.2019 г., 17:30 ч.
Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 11.03.2019 г., 17:30 ч.
Last modified: 
вторник, 02.04.2019 г., 14:02 ч.

„Доставка на горива за зареждане на МПС на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи посредством 24-часово зареждане на бензиностанции, собственост на изпълнителя, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане“

Номер на процедурата: 
22
Обект на процедурата: 
Доставки
Статус: 
Възложена
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 22.02.2019 г., 17:30 ч.
Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 25.02.2019 г., 17:30 ч.
Last modified: 
понеделник, 25.03.2019 г., 11:33 ч.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ „Обслужване на общежития на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи“

Номер на процедурата: 
20
Обект на процедурата: 
Услуги
Статус: 
Възложена
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 16.03.2018 г., 17:30 ч.
Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 19.03.2018 г., 17:30 ч.
Last modified: 
понеделник, 02.04.2018 г., 15:42 ч.

„Доставка на горива за зареждане на МПС на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи посредством 24-часово зареждане на бензиностанции, собственост на изпълнителя, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане“

Номер на процедурата: 
20
Обект на процедурата: 
Доставки
Статус: 
Възложена
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 23.02.2018 г., 17:30 ч.
Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 26.02.2018 г., 17:30 ч.
Last modified: 
вторник, 06.03.2018 г., 10:05 ч.

Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки за "Наемане на моторни превозни средства с водач за превоз на участници в мероприятия, организирани от Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи"

Номер на процедурата: 
20
Обект на процедурата: 
Услуги
Статус: 
Възложена
Краен срок за задаване на въпроси: 
вторник, 06.02.2018 г., 17:30 ч.
Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 12.02.2018 г., 17:30 ч.
Last modified: 
понеделник, 19.02.2018 г., 15:56 ч.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ „Обслужване на общежития на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи“ , id № ЦРЧРРИ - 2017 - 2, Преписка № 60/22.02.2017 г.

Номер на процедурата: 
16
Вид (до 14.04.2016 г.): 
Публична покана
Обект на процедурата: 
Услуги
Статус: 
Възложена
Краен срок за задаване на въпроси: 
неделя, 26.02.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 06.03.2017 г., 16:00 ч.
Last modified: 
вторник, 28.03.2017 г., 11:13 ч.

Страници

Subscribe to Събиране на оферти с обява