Номер: 
20
Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
19.02.2018 г.

Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки за "Наемане на моторни превозни средства с водач за превоз на участници в мероприятия, организирани от Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи"

Наемане на моторни превозни средства с водач за превоз на участници в мероприятия, органицирани от Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 12.02.2018 г., 17:30 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
вторник, 06.02.2018 г., 17:30 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

19.02.2018 г.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време:
15.02.2018 г.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време:
09.02.2018 г.
променена документация за участие
Номер на удостоверението за време:
02.02.2018 г.
документация за участие
Номер на удостоверението за време:
02.02.2018 г.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време:
02.02.2018 г.
документация за участие
Номер на удостоверението за време:
02.02.2018 г.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време:
02.02.2018 г.
обявление
Номер на удостоверението за време:

Нотификация