Архив до 14.04.2016 г.

Публична покана по реда на Глава Осем "а" от ЗОП, с предмет: "Наемане на моторни превозни средства с водач за превоз на участници в мероприятия, организирани от Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи"

22.02.2016 г.

id № ЦРЧРРИ - 2016 - 1

АОП № 9050651

Преписка № 51/22.02.2016 г.

Описание: "Наемане на моторни превозни средства с водач за превоз на участници в мероприятия, органицирани от Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи"

Обект: услуга

Стойност без ДДС: 66 000 лв.

Период, в които ще се изпълнява поръчката: две години

Краен срок за подаване на офертите: 07.03.2016 г., 16:00 часа

Обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП с предмет: „Техническа поддръжка и ремонти на сграден фонд, отоплителни и соларни инсталации, електрически и ВиК системите на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи”

07.12.2015 г.

id № ЦРЧРРИ - 9

АОП № 9048602

Преписка № 442/01.12.2015 г.

Описание: "Техническа поддръжка и ремонти на сграден фонд, отоплителни и соларни инсталации, електрически и ВиК системите на ЦРЧРРИ"

Обект: услуга

Стойност без ДДС: 25 000 лв.

Период, в който ще се изпълнява поръчката: 01.02.2016 г. - 31.01.2018

Краен срок за подаване на офертите: 15.12.2015 г., 16:00 часа

Обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП с предмет:„Хигиенно обслужване на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи”

07.12.2015 г.

id № ЦРЧРРИ - 8

АОП № 9048601

Преписка № 442/01.12.2015 г.

Описание: "Хигиенно обслужване на ЦРЧРРИ"

Обект: услуга

Стойност без ДДС: 30 000 лв.

Период, в който ще се изпълнява поръчката: 01.01.2016 г. - 31.12.2017 г.

Краен срок за подаване на офертите: 15.12.2015 г., 16:00 часа

pdf.gifЗаповед

Обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП с предмет: „Транспортно обслужване на МПС на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи ”

07.12.2015 г.

id № ЦРЧРРИ - 7

АОП № 9048600

Преписка № 442/01.12.2015 г.

Описание: "Транспортно обслужване на МПС на ЦРЧРРИ"

Обект: услуга

Стойност без ДДС: 51 000 лв.

Период, в който ще се изпълнява поръчката: 01.01.2016 г. - 31.12.2017 г.

Краен срок за подаване на офертите: 15.12.2015 г., 16:00 часа

pdf.gifЗаповед

Обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП с предмет: „Обслужване на общежития на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи”

07.12.2015 г.

id № ЦРЧРРИ - 6

АОП № 9048598

Преписка № 442/01.12.2015 г.

Описание: "Обслужване на общежитията на ЦРЧРРИ"

Обект: услуга

Стойност без ДДС: 48 000 лв.

Период, в който ще се изпълнява поръчката: 01.02.2016 г. - 31.03.2017 г.

Краен срок за подаване на офертите: 15.12.2015 г., 16:00 часа

pdf.gifЗаповед

Публична покана по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет „Извършване на строително-ремонтни работи в блок С на ЦРЧРРИ в кв. Кремиковци“

09.11.2015 г.

id № ЦРЧРРИ - 2015 - 5

АОП № 9047432

Преписка № 487/04.11.2015 г.

Описание: "Извършване на строително-ремонтни работи в блок С на ЦРЧРРИ в кв. Кремиковци"

Обект:строителство

Стойност без ДДС: 250 000 лв.

Срок на изпълнение на поръчсата: 21.12.2015 г.

Краен срок за подаване на офертите: 18.11.2015 г., 16:30 часа

Линк към регистъра на Публичните покани в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9047432

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект услуга и предмет: "Обслужване на ресторант - 120 места в ЦРЧРРИ"

18.02.2015 г.

id № ЦРЧРРИ - 2015 - 4

АОП № 648972 - Решение

АОП № 648973 - Обявление

Преписка № 67/18.02.2015 г.

Описание: "Обслужване на ресторант - 120 места в Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи"

Обект: услуга

Стойност без ДДС: 200 000 лв.

Период, в който ще се изпълнява поръчката: 01.05.2015 г. - 30.04.2017 г.

Краен срок за подаване на офертите: 20.03.2015 г., 16:00 часа

Публична покана по реда на Глава Осем "а" от ЗОП, с предмет: "Наемане на моторни превозни средства с водач за превоз на участници в мероприятия, организирани от Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи"

06.02.2015 г.

id № ЦРЧРРИ - 2015 - 3

АОП № 9038683

Преписка № 49/06.02.2015 г.

Описание: "Наемане на моторни превозни средства с водач за превоз на участници в мероприятия, организирани от Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи"

Обект: услуга

Стойност без ДДС: 66 000 лв.

Период, в който ще се изпълнява поръчката: една година

Краен срок за подаване на офертите: 18.02.2015 г., 17:00 часа

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи открива процедура на договаряне без обявление, на основание чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП за възлагане на обществена порачка с обект доставки и предмет: "Доставка на горива, чрез карти за безна

05.02.2015 г.

id № ЦРЧРРИ - 2015 - 2

АОП № 646822

Преписка № 48/05.02.2015 г.

Предмет: "Доставка на горива, чрез карти за безналично плащане за служебните автомобили на ЦРЧРРИ"

Обект: доставки

Стойност без ДДС: 122 000,00 лв.

Период, в който ще се изпълнява поръчката: 07.03.2015 г. - 06.03.2017 г.

Линк към регистара на АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=646822

Публична покана с предмет „Обслужване на хотелски комплекс, перално стопанство и спортен комплекс на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи”

13.01.2015 г.

 id № ЦРЧРРИ - 2015 - 1

АОП № 9037958

Преписка № 12/13.01.2015 г.

Описание:  „Обслужване на хотелски комплекс, перално стопанство и спортен комплекс на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи"

Обект: услуга

Стойност без ДДС: 66 000 лв.

Период, в който ще се изпълнява поръчката: 01.02.2015 г. - 31.01.2015 г.

Краен срок за подаване на офертите: 23.01.2015 г., 17:00 часа

Страници

Subscribe to Архив до 14.04.2016 г.