Номер: 
26
Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
12.08.2019 г.

Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки за "Наемане на моторни превозни средства с водач за превоз на участници в мероприятия, организирани от Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи"

Краен срок за подаване на документи: 
петък, 05.07.2019 г., 17:30 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
вторник, 02.07.2019 г., 17:30 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

12.08.2019 г.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000106729225
11.07.2019 г.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време:
05.07.2019 г.
решение за промяна
Номер на удостоверението за време:
25.06.2019 г.
документация за участие
Номер на удостоверението за време:
25.06.2019 г.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време:
25.06.2019 г.
документация за участие
Номер на удостоверението за време:
25.06.2019 г.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време:
25.06.2019 г.
обявление
Номер на удостоверението за време:

Нотификация