Номер: 
20
Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
06.03.2018 г.

„Доставка на горива за зареждане на МПС на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи посредством 24-часово зареждане на бензиностанции, собственост на изпълнителя, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане“

„Доставка на горива за зареждане на МПС на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи посредством 24-часово зареждане на бензиностанции, собственост на изпълнителя, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане“

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 26.02.2018 г., 17:30 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 23.02.2018 г., 17:30 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

06.03.2018 г.
договор за подизпълнение и/или допълнителните споразумения към него
Номер на удостоверението за време:
27.02.2018 г.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време:
22.02.2018 г.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време:
15.02.2018 г.
документация за участие
Номер на удостоверението за време:
15.02.2018 г.
документация за участие
Номер на удостоверението за време:
15.02.2018 г.
документация за участие
Номер на удостоверението за време:
15.02.2018 г.
обявление
Номер на удостоверението за време:

Нотификация