Номер: 
23
Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
02.04.2019 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ „Обслужване на общежития на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи“

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ „Обслужване на общежития на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи“

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 11.03.2019 г., 17:30 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 08.03.2019 г., 17:30 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

02.04.2019 г.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време:
29.03.2019 г.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време:
29.03.2019 г.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време:
29.03.2019 г.
решение за промяна
Номер на удостоверението за време:
29.03.2019 г.
документация за участие
Номер на удостоверението за време:
29.03.2019 г.
документация за участие
Номер на удостоверението за време:
29.03.2019 г.
документация за участие
Номер на удостоверението за време:
29.03.2019 г.
документация за участие
Номер на удостоверението за време:
29.03.2019 г.
обявление
Номер на удостоверението за време:

Нотификация