Важна информация

Визитка на възложителя

Официално наименование Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
ЕИК BG131275351
Адрес кв. Кремиковци 
Град София
Пощенски код 1849
Държава България
Лице за контакт Александър Шопов
Телефон (+359 2) 994 70 18
Факс  
Електронна поща chrdri@chrdri.net