Номер: 
27
Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
02.06.2020 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ „Обслужване на общежития на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи“

Обслужване на общежития на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи“

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 17.03.2020 г., 15:20 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 27.03.2020 г., 17:30 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

20.05.2020 г.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000125199338
18.05.2020 г.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000125198314
05.05.2020 г.
решение за промяна
Номер на удостоверението за време: 4000123821504
01.04.2020 г.
решение за промяна
Номер на удостоверението за време: 4000125228326
19.03.2020 г.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000120398206
17.03.2020 г.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000120335551
17.03.2020 г.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000120335461
17.03.2020 г.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000120335406
17.03.2020 г.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000120335378
17.03.2020 г.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000120335333

Нотификация