Номер: 
22
Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
25.03.2019 г.

„Доставка на горива за зареждане на МПС на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи посредством 24-часово зареждане на бензиностанции, собственост на изпълнителя, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане“

„Доставка на горива за зареждане на МПС на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи посредством 24-часово зареждане на бензиностанции, собственост на изпълнителя, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане“

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 25.02.2019 г., 17:30 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 22.02.2019 г., 17:30 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

02.04.2019 г.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време:
02.04.2019 г.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време:
02.04.2019 г.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време:
02.04.2019 г.
решение за промяна
Номер на удостоверението за време:
02.04.2019 г.
документация за участие
Номер на удостоверението за време:
02.04.2019 г.
документация за участие
Номер на удостоверението за време:
02.04.2019 г.
документация за участие
Номер на удостоверението за време:
02.04.2019 г.
обявление
Номер на удостоверението за време:

Нотификация