Номер: 
16
Публична покана
Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
28.03.2017 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ „Обслужване на общежития на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи“ , id № ЦРЧРРИ - 2017 - 2, Преписка № 60/22.02.2017 г.

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 06.03.2017 г., 16:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
неделя, 26.02.2017 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

28.03.2017 г.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време:
07.03.2017 г.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време:
01.03.2017 г.
обявление
Номер на удостоверението за време:
01.03.2017 г.
друго
Номер на удостоверението за време:
22.02.2017 г.
обявление
Номер на удостоверението за време:
22.02.2017 г.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време:
22.02.2017 г.
документация за участие
Номер на удостоверението за време:

Нотификация