Номер: 
29
Номер в РОП: 
133442
Статус: 
Отворена
Променено на: 
29.04.2021 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ „Обслужване на общежития на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи“

Краен срок за подаване на документи: 
петък, 14.05.2021 г., 17:30 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
четвъртък, 13.05.2021 г., 17:30 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

29.04.2021 г.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000148536770
28.04.2021 г.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000148459012
28.04.2021 г.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000148458959
28.04.2021 г.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000148458817
28.04.2021 г.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000148458274
28.04.2021 г.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000148458144

Нотификация