Номер: 
28
Номер в РОП: 
Статус: 
Отворена
Променено на: 
15.01.2021 г.

„Доставка на горива за зареждане на МПС на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи посредством 24-часово зареждане на бензиностанции, собственост на изпълнителя, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане“

„Доставка на горива за зареждане на МПС на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи посредством 24-часово зареждане на бензиностанции, собственост на изпълнителя, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане“

Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 30.12.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
вторник, 29.12.2020 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

15.01.2021 г.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000140308595
15.01.2021 г.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000140308559
14.12.2020 г.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000138331759
14.12.2020 г.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000138331694
14.12.2020 г.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000138331585
14.12.2020 г.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000138331475

Нотификация