Архив до 14.04.2016 г.

Публична покана с предмет "Извършване на денонощна физическа охрана на Център за развитие на човешките ресурси и регионарни инициативи, находящ се в гр. София, кв. Кремиковци"

03.12.2014 г.

id № ЦРЧРРИ-2014-01

АОП № 9036969

Преписка № 351/26.11.2014 г.

Описание "Извършване на денонощна физическа охрана на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, находящ се в гр. София, кв. Кремиковци"

Обект: услуга

Стойност без ДДС: 56 000 лв.

Период, в който ще се изпълнява поръчката: 01.01.2015 - 31.12.2016 г.

Краен срок за подаване на офертите: 12.12.2014 г., 17:00 часа

Страници

Subscribe to Архив до 14.04.2016 г.