Публична покана по реда на Глава Осем "а" от ЗОП, с предмет: "Наемане на моторни превозни средства с водач за превоз на участници в мероприятия, организирани от Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи"

id № ЦРЧРРИ - 2015 - 3

АОП № 9038683

Преписка № 49/06.02.2015 г.

Описание: "Наемане на моторни превозни средства с водач за превоз на участници в мероприятия, организирани от Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи"

Обект: услуга

Стойност без ДДС: 66 000 лв.

Период, в който ще се изпълнява поръчката: една година

Краен срок за подаване на офертите: 18.02.2015 г., 17:00 часа

Линк към регистъра на Публичните покани в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9038683

pdf.gifЗаповед

pdf.gifПублична покана

pdf.gifДокументация

doc.gifОбразци на документи

19. 02.2015 г. Протокол от заседание на Комисия, назначена да разгледа, оцени и класира оферти за избор на изпълнител  

pdf.gifПротокол

06.03.2015 г. Сключен договор

sound.gifДоговор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

за март 2015 г - 2100,00 лв. с ДДС

за април 2015 г. - 4908,00 лв. с ДДС

за май 2015 г. - 6648,00 лв. с ДДС

за юни 2015 г. - 4428,00 лв. с ДДС

за юли 2015 г. - 4272,00 лв. с ДДС

за август 2015 г. - 6192,00 лв. с ДДС

за септември 2015 г. - 4190,00 лв. с ДДС

за октомври 2015 г. -  5412,00 лв. с ДДС

за ноември 2015 г. - 3826,00 лв с ДДС

за декември 2015 г. - 348,00 лв. с ДДС

за януари 2016 г. - 0,00 лв.

за февруари 2016 г. - 480,00 лв. с ДДС

за март 2016 г. - 960,00 лв. с ДДС

 

06.02.2015 г.
Номер: 
1591