Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи открива процедура на договаряне без обявление, на основание чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП за възлагане на обществена порачка с обект доставки и предмет: "Доставка на горива, чрез карти за безна

id № ЦРЧРРИ - 2015 - 2

АОП № 646822

Преписка № 48/05.02.2015 г.

Предмет: "Доставка на горива, чрез карти за безналично плащане за служебните автомобили на ЦРЧРРИ"

Обект: доставки

Стойност без ДДС: 122 000,00 лв.

Период, в който ще се изпълнява поръчката: 07.03.2015 г. - 06.03.2017 г.

Линк към регистара на АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=646822

Мотиви за избор на процедура:  Борсовата сделка по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП, е предпочетена за реализиране на обществена поръчка, предвид възможността, която предоставя стоковата борса за обявяване, провеждане и приключване на процедурата в кратки срокове, отчитайки и факта, че с избора на тази процедура се дава възможност за участие на всички потенциални изпълнители, тъй като търговията на стоковата борса позволява всеобща достъпност на всички пазарни субекти.

pdf.gifРешение

25.02.2015 г. Сключен договор

sound.gifДоговор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

за март 2015 г. - 4948,20 лв. с ДДС

за април 2015 г. - 5031,20 лв. с ДДС

за май 2015 г. - 5105,65 лв. с ДДС

за юни 2015 г. - 5125,14 лв. с ДДС

за юли 2015 г. - 5039,94 лв. с ДДС

за август 2015 г. - 5051,70 лв. с ДДС

за септември 2015 г. - 4575,18 лв. с ДДС

за октомври 2015 г. -  4073,15 лв. с ДДС

за ноември 2015 г. - 3972,48 лв. с ДДС

за декември 2015 г. - 3343,54 лв. с ДДС

за януари 2016 г. - 3707,39 лв. с ДДС

за февруари 2016 г. - 3257,15 лв. с ДДС

за март 2016 г. - 1108,15 лв. с ДДС

за април 2016 г. - 1055,51 лв. с ДДС

за май 2016 г. - 1080,53 лв. с ДДС

за юни 2016 г. - 985,85 лв. с ДДС

за юли 2016 г. - 1392,50 лв. с ДДС

за август 2016 г. - 1581,30 лв. с ДДС

за септември 2016 г. - 1266,38 лв. с ДДС

за октомври 2016 г. - 1333,01 лв. с ДДС

за ноември 2016 г. - 2231,57 лв. с ДДС

за декември 2016 г. - 2311,55 лв. с ДДС

за януари 2017 г. - 2608,02 лв. с ДДС

за февруари 2017 г. - 1707,34 лв. с ДДС

05.02.2015 г.
Номер: 
1590