Публична покана по реда на Глава Осем "а" от ЗОП, с предмет: "Наемане на моторни превозни средства с водач за превоз на участници в мероприятия, организирани от Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи"

id № ЦРЧРРИ - 2016 - 1

АОП № 9050651

Преписка № 51/22.02.2016 г.

Описание: "Наемане на моторни превозни средства с водач за превоз на участници в мероприятия, органицирани от Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи"

Обект: услуга

Стойност без ДДС: 66 000 лв.

Период, в които ще се изпълнява поръчката: две години

Краен срок за подаване на офертите: 07.03.2016 г., 16:00 часа

Линк към регистъра на Публичните покани в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9050651

pdf.gifЗаповед

pdf.gifПублична покана

pdf.gifДокументация

doc.gifОбразци на документи

09.03.2016 г. Протокол от заседание на комисия, назначена да получи, разгледа, оцени и класира офертите за избор на изпълнител 

pdf.gifПротокол

10.03.2016 г. Сключен договор

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

за март 2016 г. - 4656,00 лв. с ДДС

за април 2016 г. - 6528,00 лв. с ДДС

за май 2016 г. - 7584,00 лв. с ДДС

за юни 2016 г. - 9992,40 лв. с ДДС

за юли 2016 г. - 6444,00 лв. с ДДС

за август 2016 г. - 2052,00 лв. с ДДС

за септември 2016 г. - 7368,00 лв. с ДДС

за октомври 2016 г. - 6288,00 лв. с ДДС

за ноември 2016 г. - 6564,00 лв. с ДДС

за декември 2016 г. - 3396,00 лв. с ДДС

за януари 2017 г. - 228 лв. с ДДС

за февруари 2017 г. - 540,00 лв. с ДДС

 

22.02.2016 г.
Номер: 
1834