Номер на процедурата:
20
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.
Последна промяна: 19.02.2018 г.
Събиране на оферти с обява | Номер в РОП: 9072680
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 12.02.2018 г., 17:30 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 06.02.2018 г., 17:30 ч.
Номер на процедурата:
17
Дата на публикуване: 06.03.2017 г.
Последна промяна: 07.04.2017 г.
Публично състезание | Номер в РОП: 00372-2017-0001
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 27.03.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
сряда, 22.03.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
16
Дата на публикуване: 22.02.2017 г.
Последна промяна: 28.03.2017 г.
Събиране на оферти с обява | Номер в РОП: 9061696
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 06.03.2017 г., 16:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
неделя, 26.02.2017 г., 17:00 ч.

Страници