Номер: 
17
Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
07.04.2017 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ „Обслужване на ресторант – 120 места в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи”,id № ЦРЧРРИ - 2017 - 3, Преписка № 73/06.03.2017 г.

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 27.03.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
сряда, 22.03.2017 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

10.04.2017 г.
обявление
Номер на удостоверението за време:
07.04.2017 г.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време:
03.04.2017 г.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време:
31.03.2017 г.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време:
28.03.2017 г.
Съобщение
Номер на удостоверението за време:
28.03.2017 г.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време:
06.03.2017 г.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време:
06.03.2017 г.
обявление
Номер на удостоверението за време:
06.03.2017 г.
документация за участие
Номер на удостоверението за време:
06.03.2017 г.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време:
06.03.2017 г.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време:

Нотификация