Номер: 
15
Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
20.03.2017 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ „Доставка на горива за зареждане на МПС на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи посредством 24-часово зареждане на бензиностанции, собственост на изпълнителя, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане“, id № ЦРЧРРИ - 2017 - 1, Преписка № 43/10.02.2017 г.

Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 23.02.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 17.02.2017 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Нотификация