Номер: 
24
Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
07.05.2019 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ „Обслужване на ресторант – 120 места в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ „Обслужване на ресторант – 120 места в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи”

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 08.04.2019 г., 17:30 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
сряда, 03.04.2019 г., 17:30 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

09.05.2019 г.
обявление
Номер на удостоверението за време:
07.05.2019 г.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време:
12.04.2019 г.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време:
12.04.2019 г.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време:
09.04.2019 г.
Съобщение
Номер на удостоверението за време:
09.04.2019 г.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време:
29.03.2019 г.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време:
29.03.2019 г.
обявление
Номер на удостоверението за време:
29.03.2019 г.
документация за участие
Номер на удостоверението за време:
29.03.2019 г.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време:
29.03.2019 г.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време:

Нотификация