Публична покана с предмет "Извършване на денонощна физическа охрана на Център за развитие на човешките ресурси и регионарни инициативи, находящ се в гр. София, кв. Кремиковци"

id № ЦРЧРРИ-2014-01

АОП № 9036969

Преписка № 351/26.11.2014 г.

Описание "Извършване на денонощна физическа охрана на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, находящ се в гр. София, кв. Кремиковци"

Обект: услуга

Стойност без ДДС: 56 000 лв.

Период, в който ще се изпълнява поръчката: 01.01.2015 - 31.12.2016 г.

Краен срок за подаване на офертите: 12.12.2014 г., 17:00 часа

Линк към регистъра на Публичните покани в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9036969

pdf.gifЗаповед

pdf.gifПублична покана

pdf.gifДокументация - част 1

pdf.gifДокументация - част 2

doc.gifОбразци на документи

17. 12.2014 г.  Протокол от заседание на Комисия, назначена да разгледа, оцени и класира оферти за избор на изпълнител

sound.gifпротокол

19.12.2014 г. Сключен договор

pdf.gifДоговор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

за януари 2015 г. - 2400,00 лв. с ДДС

за февруари 2015 г. - 2400,00 лв. с ДДС

за март 2015 г. - 2400,00 лв. с ДДС

за април 2015 г. - 2400,00 лв. с ДДС

за май 2015 г. - 2400,00 лв. с ДДС

за юни 2015 г. - 2400,00 лв. с ДДС

за юли 2015 г. - 2400,00 лв. с ДДС

за август 2015 г. - 2400,00 лв. с ДДС

за септември 2015 г. - 2400,00 лв. с ДДС

25.09.2015 г. Сключено допълнително споразумение

 

за октомври 2015 г. - 1920,00 лв. с ДДС

за ноември 2015 г. - 1920,00 лв. с ДДС

за декеври 2015 г. - 1920,00 лв. с ДДС

за януари 2016 г. - 1920,00 лв. с ДДС

за февруари 2016 г. - 463,44 с ДДС

08.02.2016 г. Сключено допълнително споразумение за прекратяване на договор

 

03.12.2014 г.
Номер: 
1582