Публична покана по реда на Глава Осем "а" от ЗОП, с предмет: "Наемане на моторни превозни средства с водач за превоз на участници в мероприятия, организирани от ЦРЧРРИ"

Публичната покана може да видите тук:

 pdf.gifПублична покана 

Техническото задание може да видите тук:

doc.gifТехническо задание  

Приложения №№ 1-11 може да видите тук:

doc.gifДокументи за участие 

На 31 януари 2013 г. от 09,00 часа в сградата на Учебен корпус на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, етаж 2, зала № 21 ще се състои публично заседание по отваряне на получените оферти по обществена поръчка с предмет "Наемане на моторни превозни средства с водач за превоз на участници в мероприятия, организирани от ЦРЧРРИ"

Класирането на участниците ще бъде обявено на интернет сайта на ЦРЧРРИ, в раздел "Общестнени поръчки" до 04.02.2013 г.

18.01.2013 г.
Номер: 
1026