Публична покана по реда на Глава Осем "а" от ЗОП, с предмет: "Извършване на денонощна физическа охрана на ЦРЧРРИ"

Публичната покана може да видите тук: 

 sound.gifПублична покана (10.62 MB)

Документацията за участие може да видите тук: 

doc.gifДокументаця.doc (264 KB)  

На 14.12.2013 г. от 09,30 часа в сградата на Учебен корпус на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, етаж 2, зала № 21 ще се състои публично заседание на Комисия, назначена със Заповед № 314 от 03.12.2013 г. на Директора на ЦРЧРРИ, за разглеждане и оценка на подадените оферти.

04.12.2013 г.
Номер: 
1287