Определен изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Закупуване на 19 (деветнадесет) компютърни конфигурации за нуждите на ЦРЧРРИ

Определен изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Закупуване на 19 (деветнадесет) компютърни конфигурации за нуждите на ЦРЧРРИ

 

  bmp.gifbmp.gifreshenie_1.bmp (2.08 MB) 

 

  bmp.gifbmp.gifreshenie_2.bmp (2.08 MB)

10.06.2013 г.
Номер: 
1145