Определен изпълнител на обществена поръчка с предмет "Обслужване на ресторант - 120 места в ЦРЧРРИ"

Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Обслужване на ресторант - 120 места в ЦРЧРРИ

pdf.gifРЕШЕНИЕ.pdf 

16.04.2013 г.
Номер: 
1118