Определен изпълнител на обществена поръчка с предмет "Обслужване на хотелски комплекс, перално стопанство и спортен комплекс на ЦРЧРРИ"

Заповед за сключване на договор

pdf.gifzapoved.pdf

11.01.2013 г.
Номер: 
1023