Определен изпълнител на обществена поръчка с предмет "Наемане на моторни превозни средства с водач за превоз на участници в мероприятия, организирани от ЦРЧРРИ"

Заповед за сключване на договор

pdf.gifzapoved 

31.01.2013 г.
Номер: 
1067