ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател за срок от 2 години на обект „Бюфет” с площ 70 кв. м. за продажба на хранителни стоки, напитки, готови ястия и закуски, находящ се в сг

Търгът ще се проведе на 22.10.2015 г. от 10 часа в сградата на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, гр. София, кв. Кремиковци.
Начална тръжна цена - 700 лева без ДДС.
Тръжната документация може да бъде намерена безплатно на интернет страницата на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи.
Депозит за участие в търга - 500 лева, платени по набирателната сметката на МТСП: БНБ - Централно управление, IBAN: BG83BNBG96613300134102, BIC: BNBGBGSD.
Дати за оглед на обекта: всеки вторник и четвъртък от 14.00 до 16.00 часа в сградата на Министерството на труда и социалната политика.
Заявления за участие в търга се приемат в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, гр. София, кв. Кремиковци до 17.00 часа на 20.10.2015 г. включително.
Телефон за справки: 0882 82 66 770882 82 66 77 - Ива Дойчинова, главен счетоводител.

doc.gifЗаповед

pdf.gifПриложение № 1

pdf.gifПриложение №2

pdf.gifПриложение №3

pdf.gifДоклад 

  Договор за наем.docx 

Прекратяване на търг на основание Заповед № 265 от 17.11.2015 г.

sound.gifЗаповед № 265/17.11.2015 г.

16.09.2015 г.
Номер: 
1751